procedura przyjmowania spraw do windykacji

Warunkiem rozpoczęcia windykacji należności przez Biuro Obsługi Wierzytelności MIERZWA INKASO jest: Przekazanie do MIERZWA INKASO przez Klienta dokumentów stwierdzających istnienie wierzytelności celem dokonania rozpoznania. Są to: kwota wierzytelności: kwota główna + odsetki + wszelkie koszty poniesione celem odzyskania należności (np. koszty sądowe) dane dotyczące dłużnika: nazwa firmy adres firmy (w przypadku gdy jest to firma)[…]