informacja gospodarcza – wybierz usługę

Zbadanie wiarygodności firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodę uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.

Działania informacji gospodarczej (prewencja / wywiad) można stosować nie tylko w przypadku podjęcia decyzji o współpracy z kontrahentem ale na każdym etapie jej współpracy.

Mogą też być dobrym narzędziem do poznania konkurencji.

[…]