procedura przyjmowania spraw do windykacji

Warunkiem rozpoczęcia windykacji należności przez Biuro Obsługi Wierzytelności MIERZWA INKASO jest:

 • Przekazanie do MIERZWA INKASO przez Klienta dokumentów stwierdzających istnienie wierzytelności celem dokonania rozpoznania. Są to:
  • kwota wierzytelności: kwota główna + odsetki + wszelkie koszty poniesione celem odzyskania należności (np. koszty sądowe)
  • dane dotyczące dłużnika:
   • nazwa firmy adres firmy (w przypadku gdy jest to firma) NIP, REGON, KRS (wystarczy jeden),
   • adres prywatny dłużnika – jeżeli nie dotyczy firmy,
   • telefony, email
  • wszelkie informacje, które mogłyby przyczynić się do szybszej i skuteczniejszej windykacji wierzytelności.
  • kopie zawartych umów, faktur, nakazów płatniczych, wyroków sądowych, oraz wszelkich materiałów świadczących o powstaniu zadłużenia.
  • Korespondencja wierzyciel – dłużnik jeżeli jest
 • Podpisanie przez strony jednorazowej umowy – zlecenia na windykację należności lub umowy o stałej współpracy

Na podstawie przekazanych nam materiałów oraz informacji dokonujemy rozpoznania.
Rozpoznanie trwa do 7 dni roboczych i jest bezpłatne.
Po jego przeprowadzeniu informujemy Klienta o podjętej decyzji oraz przedstawiamy warunki współpracy.