informacja gospodarcza – wybierz usługę

Zbadanie wiarygodności firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodę uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.

Działania informacji gospodarczej (prewencja / wywiad) można stosować nie tylko w przypadku podjęcia decyzji o współpracy z kontrahentem ale na każdym etapie jej współpracy.

Mogą też być dobrym narzędziem do poznania konkurencji.

Krajowy Rejestr Sądowy – KRS OnLine eKRS.pl

Oryginalny dokument z Krajowego Rejestru Sądowego przedstawiający najważniejsze informacje o spółkach prawa handlowego i stowarzyszeniach

Odpis jest najczęściej zamawianym dokumentem KRS ukazującym stan obecny danego podmiotu Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu (powstania podmiotu), z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów (dane obecne) w rejestrze pod danym numerem KRS.

Aby uzyskać dokument z Krajowego Rejestru Sądowego danego podmiotu musisz znać jego numer KRS. Tutaj dowiesz się pod jakim numerem KRS kryje się dany podmiot.

W odpowiedzi otrzymasz informację pod jakim numerem KRS znajduje się dany podmiot.

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

Odpis z KRS składa się z 6-ciu działów, każdy z działów możesz pobrać osobno (jeżeli nie potrzebujesz całego odpisu). Dokument z wybranymi działami z odpisu nazywa się wyciągiem. Jeżeli chcesz zobaczyć co zawiera poszczególny dział kliknij tutaj.

Informacja o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Jest to dokument potwierdzający fakt wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli podmiot istnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument zawierał będzie stosowną informację.

Fotokopie całych akt KRS

Dostęp do całych akt danego pomiotu to pełna informacja o danej firmie.
Tutaj możesz otrzymać wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie KRS – akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji. To pełne dane o danym podmiocie.

Fotokopie wybranych dokumentów z KRS
Sam/a wybierz dokument do fotokopii

Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z Krajowego Rejestru Sadowego oraz nie interesują Cię same sprawozdania finansowe to ta usługa powinna być właśnie dla Ciebie. Wskaż jakie dokumenty cię interesują a my wykonamy dla Ciebie fotokopię. Usługa dotyczy jednego dokumentu – jedno zamówienie to jeden dokument.

Fotokopie sprawozdań finansowych

Tutaj możesz zamówić zdjęcia sprawozdań finansowych dla dowolnego podmiotu wpisanego do KRS.

Kserokopia sprawozdań finansowych
Zwykłe i uwierzytelnione. Pełne sprawozdania

Ksero sprawozdań finansowych Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z Krajowego Rejestru Sadowego a tylko ksero sprawozdania finansowego to kliknij zamów. Wskaż za jakie lata chcesz uzyskać SF a my wykonamy dla Ciebie kserokopię. Usługa dostępna na terenie całego kraju.

Fotokopie akt z Rejestru Handlowego
RHA, RHB, RHC, RPP

Dostęp do całych akt danego pomiotu to pełna informacja o danej firmie.
Tutaj możesz otrzymać wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie rejestrowym w Rejestrze Handlowym – akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji. To pełne dane o danym podmiocie. Więcej na temat Rejestru Handlowego znajdziesz tutaj.

eRaport o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.
eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta. eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również monitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. eRaport dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

eRaport o osobach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
Z pomocą usługi eRaport o osobie z KRS możesz w prosty sposób wyszukać / sprawdzić osobę z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z jej powiązaniami z podmiotami gospodarczymi.
Wystarczy że podasz numer PESEL i/lub Imię i Nazwisko osoby.

OPP – Organizacja Pożytku Publicznego

Informacja czy dany podmiot jest Organizacją Pożytku Publicznego

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego jest Organizacja Pożytku Publicznego. Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak równie¿ spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Informacja (odpis) z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Informacja z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych mówiąca czy dany podmiot lub osoba jest wpisana do tego rejestru – RDN

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

 

Raporty płatnicze z Biur Informacji Gospodarczej tzw BIG’i

Raport płatniczy z BIG InfoMonitor

Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
Raport płatniczy z BIG Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT

 

Zastaw Sądowy

Informacja czy dany podmiot figuruje w Rejestrze Zastawów Sądowych

Informacja z Rejestru Zastawów Sądowych
Sprawdź czy dana firma albo osoba posiada zastawione ruchomości.

Urząd skarbowy
Potwierdzenie nadania numeru NIP – NIP-5/W

Dokument potwierdzający iż dany podmiot posiada numer NIP.

Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Zaświadczenie informujące o statucie podatnika VAT.

    1. Podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
    1. Podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
    1. Podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

KRS online, odpisy KRS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *