informacja gospodarcza – wybierz usługę

Zbadanie wiarygodności firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodę uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.

Działania informacji gospodarczej (prewencja / wywiad) można stosować nie tylko w przypadku podjęcia decyzji o współpracy z kontrahentem ale na każdym etapie jej współpracy.

Mogą też być dobrym narzędziem do poznania konkurencji.

[…]

procedura przyjmowania spraw do windykacji

Warunkiem rozpoczęcia windykacji należności przez Biuro Obsługi Wierzytelności MIERZWA INKASO jest: Przekazanie do MIERZWA INKASO przez Klienta dokumentów stwierdzających istnienie wierzytelności celem dokonania rozpoznania. Są to: kwota wierzytelności: kwota główna + odsetki + wszelkie koszty poniesione celem odzyskania należności (np. koszty sądowe) dane dotyczące dłużnika: nazwa firmy adres firmy (w przypadku gdy jest to firma)[…]